0962405143

anh chinh cay che
IMG_9345-01
co gai hai che
IMG_9328-01-01
co gai mong vong bac
IMG_9338-01-01
z1799563910915_8fe0978a2c8b0797aec658e696bb4a5e
z1799563910918_6dbbde984960921136788df2c0ce3323
z1799563910916_13d741b066dddbc757c09c020d871314
dav
z1799563818721_e799b08f1f833ff325534ab15642aa4e
IMG_9313-01-01
dav
dav
sdr
sdr
Co thu shan tuyet_FB.jpg_new
IMG_9283-01-01
IMG_9263-01-01
IMG_9258-01-02
z1799741266174_58c4e6d58f1bfb5eb2fe3427503e351e
z1799741262563_49fadb331e466889063b95ad6b04ea2f
z1799741267134_890921c335e57407af4452f18ec5287c
z1799752509475_a238ce67f8662c88ba923aafb25c652e

Chè cổ thụ Shan Tuyết Suối Giàng loại 1 búp 2 lá

    1.040.000  700.000 
    1.040.000 700.000  /kg